Martini Trade Park / WEST

Werken in Stadspark

Een huisstijl die met de plek mee verandert


Bedrijvenvereniging WEST, Gemeente Groningen en MartiniPlaza zijn bezig met de transformatie van het parkeerdek van het Martini Trade Park. Dit parkeerdek, gelegen tegenover MartiniPlaza, ingesloten tussen diverse kantoorgebouwen en het Stadspark, was tot nu toe een grijze bedoening. Inmiddels zijn de plannen om het gebied stapsgewijs te veranderen in een duurzaam leef-werkmilieu uitgewerkt. Om deze veranderingen goed te communiceren haakten wij aan om een identiteit te creëren voor het gebied.

Werkzaamheden
Visuele identiteit

Ontwerp communicatie

 

 

Partners

Bureau Buitendienst (concept)

Martini reclamemakers (bestickering)

Werken aan de spark

Dit project had eerst nog een pakkende naam nodig. Aangezien het Martini Trade park aan Stadspark ligt, bedachten wij ‘Werken in Stadspark’, simpel maar doeltreffend. Bij het ontwerpen van het logo hebben we ervoor gekozen om ‘Stad’ en ‘spark’ visueel van elkaar los te koppelen. Zo ontstonden er de varianten ‘Werken in Stad’ en ‘Werken aan de spark’.


Vervolgens hebben we de huisstijl ontwikkeld, bestaande uit een paar illustratieve elementen. Deze veranderingen aan dit mooie stukje Stad mochten namelijk wel de aandacht trekken. Daarnaast leggen de vormen in beeld uit wat dit project allemaal inhoudt.

Een huisstijl die met de plek mee verandert

Bij elke uiting veranderen de illustratieve elementen mee, om de transformatie die dit gebied gaat meemaken, te laten zien. De (halve) cirkels, rechthoeken en driehoeken komen in alle kleuren en maten terug in de uitingen.

De eerste stap in de vergroening en het mensvriendelijker maken van het Martini Trade Park was het plaatsen van een zogehete ‘Parkly’. Deze modulaire zitbankjes uit Finland zijn naast een zit-, lunch- en ontmoetingsplek, ook een plantenbak. Samen met een informatiezuil, in de nieuwe huisstijl, is deze Parkly een mooie toevoeging aan het gebied. De zuil informeert de bezoekers over de toekomstplannen.

Ook het parkeerhuisje naast het nieuwe zitmeubel heeft een make-over gekregen. In samenwerking met MartiniPlaza hebben we een versmelting van de twee huisstijlen (die van Werken in Stadspark en MartiniPlaza) gecreerd. Een kleurrijke toevoeging aan het gebied. Deze eerste veranderingen zijn feestelijk gepresenteerd aan de buitenwereld. Een mooi startsein voor de rest van de veranderingen.